[Trans + Pic] Bigeast Fanclub Event 2012 ‘THE MISSION’ Ribbons

Yunho: “Các bạn luôn tuyệt vời lắm~<3 Tôi đã rất vui.”

Changmin: “Cảm ơn các bạn vì đã tới dự sự kiện fan club nhé.”

Source: soratomax
Translated by: CTVXQstaff_Yumirin125 @ ContinueTVXQ.com
Distributed by: ContinueTVXQ.com
Vtrans + Share by: InsaJJ
Please keep the credits intact, thanks.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s