[Other Twitter] 120715 Lim Young Pil tweets a group photo with Junsu: “Penzal Q, Thank You!”

[TRANS] Làm hành động “Penzal Q, Cảm ơn bạn!” cùng Junsu!! Mọi người à, cảm ơn các bạn nhé!!

Note: Junsu đứng ở giữa, mặc trên người một chiếc áo thun trắng

++Original++

Source: @youngfeel
Translated By: _alovelikewar
Video Credit: MrCar0000
Shared By: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s