[Twitter] 120716 Jaejoong Twitter Update

[TRANS] Thời gian ngủ trung bình là 2 tiếng đồng hồ..
Học hỏi và thử thách rất nhiều trong những tập phim gần đây khiến tôi vừa thấy sợ lại vừa thấy hứng thú.
Cố gắng hết mình cho việc ghi hình những tập còn lại và..
Tôi muốn thử thách một điều gì đó mới hơn, cũng đồng thời muốn đạt điều gì đó mà trước kia mình chưa từng trải nghiệm..
Cố gắng vì ‘Dr.Jin’ để nó ngày càng thú vị hơn!

[TRANS] Kyungtakkie dài ngoằng

Source: mjjeje
Translated By: theyoungestmin
Shared By: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s