[Info] Jaejoong Wearing Fangift in New 3hreevoices Photo

Đôi giày này là món quà của HeroJJ Bar gửi tặng Jaejoong khi anh ấy còn đang quay cho bộ phim ‘Protect the Boss’ (link). 
Cùng thời điểm đó, sau khi nhận được món quà, Jaejoong đã đeo đôi giày trong một cảnh quay của PtB (link). 
Và giờ đây nó lại xuất hiện một lần nữa background mới của 3hreevoices.com!

=Original Photo=

Photo Credit: 3hreevoices + heroJJbar via JJ DC Gallery
Shared By: JYJ3 + InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s