[POLL] 120717 Kim Jaejoong topped the List of “The Selca Master” among Korean Male Entertainers

Kim Jaejoong đứng đầu danh cách “The Selca Master” trong số các nghệ sĩ nam của Hàn Quốc

Kim Jaejoong đứng đầu danh sách với 73.8%

Cuộc thăm dò bầu chọn này được tiến hành từ: ngày 10 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7

Bằng chứng:

*Click on the picture to view the full size*

Source: DC via DNBN
Pic Credit: ㅇㄴㄹ
Shared by: JYJ3 + InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s