[Twitter] 120721 Jaejoong Twitter Update

[TRANS] Chú chó mà Young Rae và Young Hwi mang tới này có tên là “Young Gae”.
Sự thật gây sốc thậm chí là ngay trước khi quay phim, tên của nó là “Young Gae” đấy! pic.twitter.com/YwaKx44q

[TRANS] @OfficialSSH: Bác sĩ Jin đứng trên sân khấu~ Anh ta đang nghĩ gì thế nhỉ?^^ pic.twitter.com/rSznOhyH

[TRANS] @mjjeje: @OfficialSSH Hyung, làm ơn làm việc chăm chỉ một chút đi~Em sẽ tới ngay!

[TRANS] @OfficialSSH: @mjjeje Cảm ơn cậu! Cậu cũng hay làm việc thật chăm chỉ cho tới khi kết túc nhé!^^

[TRANS] @mjjeje: @OfficialSSH Em đã hoàn thành xong việc ở trường quay rồi và giờ lại đang đi tới (một phim trường khác) ㅠ Anh cũng đã vất vả rồi ㅠ

Source: @mjjeje
Translated by: @_alovelikewar + @ohmyjunsu + @naemaeum
Shared By: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s