[News] 120725 JYJ Kim Junsu xác nhận tổ chức concert tại 5 thành phố tại Bắc & Nam Mỹ

Địa điểm và thời gian cho tour diễn sắp tới tại châu Mỹ của Kim Junsu đã được xác nhận!

Kim Junsu sẽ khởi động world tour từ ngày 30/08 tại New York Hammerstein Ballroom, địa điểm mà JYJ đã từng tổ chức showcase vào năm 2010. Địa điểm này cũng đã được sử dụng bởi các nhân vật nổi tiếng khác như P.Diddy, Nicki Minaj, Nas ….

Kim Junsu sẽ tổ chức một concert tại L.A – Hollywood Palladium vào ngày 2/9 trước khi chuyển tới thành phố Mexico – Blackberry Auditorium vào ngày 6/9, Brazil, San Paolo – Espacio Victory vào ngày 8/9 và kết thúc tại Chile, Santiago – Teatro Caupolica vào ngày 10/9.

Một staff của các concert Nam Mỹ chia sẻ “Tin tức về world tour của Kim Junsu đã có được phản ứng nhiệt thành từ các fan. Dù chúng tôi biết rằng về mặt kinh tế hoặc lợi nhuận thì Nam Mỹ không hấp dẫn lắm, nhưng chúng tôi tin rằng sau concert  sẽ có một tác động tích cực hơn tại châu Mỹ theo chiến lược của Cjes.”

Một đại điện của C-Jes thêm vào, “World tour là một phần trong những thử thách giới hạn của chúng tôi. Ngay cả với các nghệ sĩ Pop của Mỹ, tổ chức tour diễn cả ở Nam và Bắc Mỹ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì. Chúng tôi sẽ tổ chức concert thành công và sẽ tự tin hơn vào cơ sở vật chất, hạ tầng và hệ thống của mình.”

Kim Junsu đang trong quá trình hoàn thiện repackaged album bao gồm thêm một single tiếng Anh kèm MV được sản xuất tại LA. Anh sẽ kết thúc Asia tour vào ngày 7/8 tại Hong Kong trước khi bắt đầu world tour.

Photo credit: C-Jes
Credit: enewsworld
Shared By: JYJ3

Vtrans: Nil@Spreadjyjlove
Re up by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s