[Twitter] 120724 Junsu Twitter Update

[TRANS]

Junsu: Chúc ngủ ngon pic.twitter.com/KqYk1WFk

Ashlee Nino to Junsu: Ôi trời, một cảnh hoàng hôn thật đẹp! Tôi nhớ cậu lắm đấy

Junsu to Ashlee Nino: Tôi cũng vậy~! Hẹn sớm gặp lại nhé

Source: 1215thexiahtic
Share by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s