[News] 120726 KyungTak đáng thương, người đã mất tất cả lý do để tiếp tục sống

TÓM LƯỢC:

Kim Jaejoong nói, “Cũng không quá lời nếu nói rằng KyungTak đã đánh mất tất cả những lý do để có thể tiếp tục sống. Anh cố gắng tìm kiềm dù chỉ một lý do từ cha mình, người đã khinh bỉ đứa con trai như một con chó đói. Tôi cảm thấy tiếc cho KyungTak.

Dr. Jin với chặng đường chỉ còn 4 tập nâng cao những dự đoán về KyungTak, nhân vật mấu chốt trong mối quan hệ giữa  Kim Byung Hee và Lee Ha Eung, cuối cùng sẽ đứng về phe nào.

Source: My daily via Nate
Translated by: @penderly

Vtrans: Nil@Spreadjyjlove
Shared by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s