[Pic] Gifts From JYJ Turkey’s Team To Yoochun For His Birthday

Chỉ là một chiếc hộp vô giá trị nhưng vô cùng quý báu

Một biển số xe dành riêng cho ngày sinh củaYoochun

Một món quà từ admin của JYJ Turkey ở Hà Lan và những người bạn của cô ấy

Credit: JYJ Turkey
Shared By: JYJ3 + InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s