[Twitter] 120803 Jaejoong Twitter Update

[TRANS] Ngay giờ đây là khoảng thời gian cơ thể đau đớn nhất, nhưng nó lại là khoảng thời gian bầu trời tươi đẹp nhất

Credit: mjjeje
Translated By: @ohmyjunsu
Shared By: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s