[Other Twitter] 120805 Song SeungHeon Tweets: ‘The Four Men’ of Dr. Jin

[TRANS] 36 độ…Nhiệt độ chẳng thay đổi gì cả..ㅠㅠ Hình ảnh bốn người đàn ông trước khi suy sụp mà quỵ ngã.. Tinh thần cố gắng chiến đấu lần cuối rồi!

+++

++ Update ++

[TRANS] Giờ đây những điều này sẽ đi vào kí ức của tôi… Chúng ta hãy làm việc thật chăm chỉ nhé!

Credit: @OfficialSSH + @starsInLoveJYJ
Translated By: @_alovelikewar
Shared By: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s