[Twitter] 120809 Jaejoong Twitter Update

Đã xóa mất tweet đầu rồi xD
(trivia: tweet “r” đã được RT 644 lần trước khi bị xóa 🙂 )

Tweet thứ 2:

[TRANS] R2B thật thú vị! CG tuyệt vời và các diễn viên cũng ưu tú/xuất chúng lắm. Jihoon hyung là tuyệt nhất đấy. Sekyung-ssi cũng rất quyết rũ. Sukwon Kung (?) thật đáng ngạc nhiên. Oh Dalsu sunbae.. Tôi đã rất xúc động đấy.. haha

++UPDATED++

[TRANS] Chúng tôi đang đợi máy bay

[TRANS] Tôi có nên ăn gì không nhỉ.. 

[TRANS] Chọn thứ nào để ăn đây..

Source: @mjjeje
Translated by: The_Little_Pear @ PrinceJJ, alovelikewar
Shared by: PrinceJJ
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

One thought on “[Twitter] 120809 Jaejoong Twitter Update

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s