[Spazz] YUNHOBOA vs. YUNJAE

*Click on the picture to view the full size*

Nhìn qua biết liền thằng nào thắng oy`, coi với bạn BoA có hớn hở bằng Jae đâu =]]]]]]]]]]]]] YUNJAEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!

Credit: dorolovelove via @TonnamYJ
Share by: InsaJJ

Advertisements

3 thoughts on “[Spazz] YUNHOBOA vs. YUNJAE

  1. Tội lắm s ơi =]]~ Già mà đú đởn đeo nơ =]]~ Còn cố ý quơ tay quơ chân cho anh già nắm =]]~ Dưng mà … *thở dài* anh già không thèm nắm lấy 1 cái cơ =]]~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s