[Other Twitter] 120829 Kim Junsu’s Mom Twitter Update

[Trans] Mọi~~người à!! Nhờ có những lời cầu nguyện của các bạn, mà Junsu đã đến nơi an toàn rồi đấy~ ^^ Tôi gửi tin nhắn này đến những người đã lo lắng suốt cả ngày và vẫn chưa thể ngủ được, đừng lo lắng về việc liệu cậu ấy đã đến nơi an toàn hay chưa nữa~~^^ Xin đừng lo và Xiah-mong(mơ về Junsu) nhé~♪

Source: @zunoxiahmom
Translated by: @_alovelikewar
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s