[Other Twitter] 120830 Mr. Egg and Junsu

[TRANS] Thật mong chờ (Không thể nào đợi được) tới buổi concert của Junsu trong tuần này! Phát điên mất thôi! Các bạn có háo hức như egg hay không nào?!

Credit: elbowyeish
Shared by : JYJ3 + InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s