[Twitter] 120901 4D Jaejoong and Yihan Twitter Update

[TRANS]

Jin Yihan: Ppyong!!!

Kim Jaejoong: Ppyong

Jin Yihan: Ppyong ppyong

T/N: Ppyong mang nhiều nghĩa khác nhau… khi bạn bất ngờ xuất hiện, khi bạn đột nhiên biến mất, khi bạn chọc ghẹp ai đó, v.v… cả khi bạn ”go ppyong” cũng có nghĩa là bạn đnag bị quyến rũ (thu hút)/yêu thích/ điên cuồng vì điều gì đó, khi một điều gì ppyong-going 뿅간다, nó có nghĩa thứ đó là điều gì đấy rất tuyệt vời.

(Note: Ngoài ra thì Ppyong cũng là một thứ âm thanh đáng yêu  mà người ta có thể dùng để nói tạm biệt)

Credit: @mjjeje, @YiHan_jin
Translated by: NYAH_NYAH_
Shared by: JYJ3 + InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s