[Other Twitter] 120903 Junsu’s Mother and Bruce Automatic twitter update: XIA at Hollywood, LA

[TRANS]

Tôi đã gặp automatic. Tôi rất vui được gặp anh ta trong buổi diễn. Khi Junsu đang trình diễn rất hăng say, thì tôi cứ giơ ngón tay cái (ám chỉ là tốt) suốt để cổ vũ. Đặc biệt là trong phần diễn uncommitted. Automatic đã đeo cây light stick mà tôi tặng anh ta như một món quà ở trên ngực.

[TRANS]

Chúng tôi cùng Xia ở sau hậu trường!! Trên sân khấu cậu ấy nhắc đến tôi vài lần liền!! Thật là tuyệt vời!!

Credit : zunoxiahmom + BruceAutomatic
Translated by : theXiahpwa
Shared by : JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s