[Other Twitter] 120905 Kim Jaejoong at Bum’s Story

[TRANS] Jaejoong thực sự đã ở đây! Chỉ có vài vị khách nên chúng tôi ra ngoài nói chuyện~ Jaejoongah! Fighting! Aja aja!

TRANS] Đống tàn thuốc trong bức hình không phải của chúng tôi đâu nhé!! Đấy là từ mấy người khách ngồi ở bàn đó lúc trước~~ keke

Credit : bums1313
Translated by : rubypurple_fan of JYJ3, neonoenjena
Shared by : JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s