[Twitter] 120907 Junsu Twitter Update

Junsu to Bruce Automatic: Tôi nhớ anh lắm

Bruce Automatic reply to Junsu: Yo người anh em! Tôi và Ebony cũng nhớ cậu lắm! “Điều không tưởng” của cậu!!! Đá tên đó tới Brazil đi!! Ông anh trai tuyệt vời của cậu ý!!

Credit : 1215thexiahtic + BruceAutomatic
Shared by : JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

In: này…… dịch chưa được chuẩn cho lắm nên có gì sẽ edit sau ^^

Advertisements

One thought on “[Twitter] 120907 Junsu Twitter Update

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s