[Pic + Trans] 120909 Bác sĩ da liễu nói về Jaejoong trong me2day của cô ấy

Thành viên của JYJ Youngwoong Jaejoong đã đến thăm phòng khám của chúng tôi ~ ^ ^ Anh ấy thực sự rất đẹp và có cách cư xử tốt ~ ^ ^ Chúng tôi nhìn thấy anh ấy mỗi tuần ^ ^ Anh ấy đã tự tay điền vào phiếu của mình … Một số người nổi tiếng đến đây đã để quản lý của họ điền vào phiếu … hoặc yêu cầu để điều trị VIP … Nhưng anh ấy không như vậy. Xin lưu ý rằng chúng tôi không phải là nhà tài trợ (của anh ấy đâu). Ha~

Source: Me2Day
Translated by:
 rubypurple_fan of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans: Ngô Yuchun@SpreadJYJlove
Re up by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s