[Pic] JYJ’s Junsu To Be Featured in 10Asia+Star Indonesia

Junsu sẽ xuất hiện trên tờ 10Asia+Star phiên bản Indonesian và chúng sẽ được phát hành vào ngày 19 tháng 9, năm 2012. Sẽ có một bài phỏng vấn đặc biệt với 2 thành viên nhóm nhạc JYJ – Junsu và Yoochun ở Bahasa.  Giá khoảng 60,000 IDR (tương đương với 6 USD).

Source: 10Asia+Star Indonesia Official Twitter
Credit: Sanprista
Shared By: en.korea JYJ3 + InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s