[Download][Pic] 120911 TVXQ recording for ‘God of Victory’

TVXQ ghi hình cho ‘God of Victory’ vào ngày 11 tháng 9.
Tập này sẽ được phát sóng vào tuần đầu tiên của tháng 10.

TVXQ chiến đấu với UV:
Nếu TVXQ thắng, thì UV sẽ quảng bá cho album của TVXQ trong 6 tiếng ở MyeongDong với số tiền của họ!
Còn nếu UV thắng, thì TVXQ sẽ có mặt trong MV của họ! (info from @my_yunnie)

Download file .rar (85 pics): DOWNLOAD

Source: naver, korean news sites, chubee, mildheart8, as tagged, ContinueTVXQ.com, FavoriteSCM, 늘윤호, as tagged
Share by: InsaJJ
PLEASE DON’T MODIFY SOURCE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s