[Twitter] 120914 Jaejoong Twitter Update

[TRANS] Jaejoong: Đường phân chia/phân biệt giữa bàn tay và cánh tay.. màu của chúng thực sự là..

[TRANS] Bạn nghĩ sao, dễ thương chứ nhỉ?

Source: @mjjeje
Translated by: @theyoungestmin
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

In: dễ thương quá ^^ chồng tặng hả? hay tự mua??? ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s