[Twitter] 120915 Junsu Twitter Update

[TRANS] Có vẻ là vế sau…

(T/N: Trả lời việc yoyoyks hỏi liệu JS tin được bao nhiêu ở Byunghan hyung hay hoàn toàn tin ở Youngpil hyung hơn)

Credit: 1215thexiahtic + yoyoks
Translated by: neonoenjena
Shared by : JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s