[Twitter] 120917 Junsu Twitter Update

[TRANS] Cảm ơn PenzalQ! Cảm ơn TonyMoly!

[TRANS] ah! Cảm ơn cả NII nữa!

[TRANS] ah chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều rồi đấy…Cảm ơn cả Nintendo nữa nhé ^^

Source: @1215thexiahtic
Translated by: @starsInLoveJYJ
Shared By: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s