[Pic + Trans] 120921 Jaejoong Endorses Vandalist Collection In “Jackal Is Coming”

[TRANS]
♠VANDALIST Celeb: KimJaejung ☞Chiếc quần mà Kim Jaejung mặc trong bộ phim ‘Jackal Is Coming’ là nằm trong Bộ sưu tập quần thời trang củaVandalist (Vandalist Collection Line Custome Pants). Dù kết hợp nó với một đôi giày cao cổ thì phong cách vẫn rất cân đối.
Rất phù hợp đúng không?

Credit: @Vandalistkr
Translation Credit: @neonoenjena
Shared By: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s