[Twitter] 120929 Jaejoong Twitter Update

[TRANS]  Quả đúng như mong đợi từ các loại mỹ phẩm*. pic.twitter.com/sFqO7sMS

(*) Ở đây ban Eng có dịch thành “cosmetic” ~ từ này sang tiếng Việt thì là “mỹ phẩm”, “thuốc làm mượt tóc” ~ mình nghĩ cái nghĩa “thuốc làm mượt tóc” thì chuẩn với bức hình đấy nhưng cứ để mỹ phẩm cho chung chung ^^

Credit : @mjjeje
Translated by : @_alovelikewar
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s