[Info] 121003 Jaejoong’s schedule for BIFF (Busan International Film Festival)

Bài báo nói rằng Jaejoong sẽ tham dự phần ‘Open Talk’ cùng Jihyo vào Thứ 7 và chương trình sẽ được tổ chức tại Khu Trung tâm thương mại Haeundae KT (Haeundae KT Commercial Zone).

Thứ 5: Thảm đỏ @ 6:00 PM
Thứ 6: Sân khấu chào mừng ngoài trời @ 5:50 PM
Thứ 7: Open Talk cùng Jihyo @ 3:00 PM

Haeundae KT Commercial Zone/Stage:

Outdoor Stage Greeting @ 5:50 PM, Friday:

Photo booth for ‘Jackal is Coming’:

Translation by: Yule @ PrinceJJ
Picture Credit:
 @126×204, @DC_Jellery, @starsInLoveJYJ

Shared by: PrinceJJ + JYJ3 + InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s