[News] 121003 Đạo diễn âm nhạc của US ABC “Kelly Show” : “Tôi cũng là fan của TVXQ!”

Đạo diễn âm nhạc của chương trình ti vi buổi sáng U.S Talk Show ABC “Live! with Kelly & Michael” hoá ra là fan của TVXQ!

Vào ngày 1.10, bài hát mới nhất của TVXQ! ” Catch Me” đã được dùng làm nhạc mở đầu cho “Live! with Kelly & Michael”. Cả hai MC thậm chí đã nhún nhảy theo phần điệp khúc của “Catch Me”.

Điều này thật thú vị vì “Catch Me” là bài hát mới thậm chí vẫn chưa quảng bá tại Hàn Quốc.

Theo ABC, “ Đạo diễn âm nhạc của chương trình “Live! with Kelly & Michael” đã nghe bài hát của TVXQ! thông qa Itunes và rất thích nó. Vì thế đó là tại sao bài hát đã được sử dụng cho đoạn mở đầu. Chúng tôi rất vui vì các phản ứng tích cực sau khi chương trình được phát sóng.” Bạn có thể nhận thấy rõ ràng rất nhiều sự đề cập đến bài hát mới của TVXQ! trên twitter của Kelly.

[lượt bỏ. những điều không cần thiết về K-pop và mô tả của chương trình]
[Xin lưu ý rằng đây không phải là một bản dịch chính xác. Giống như một bài viết mới dựa trên nội dung của Hàn Quốc.]

Original source http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=635589
ETrans : Fuzzybunny.
V-trans : Lu@S2TVXQ.com
Shared by: InsaJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s