Tag Archive | Get Out

[Poll] 120111 JYJ’s Get Out No.1 in MTV Czech Wishlist Chart

Get Out của JYJ chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng MTV Czech Wishlist.  MV ca khúc đã thu hút 50% số phiếu bầu để lọt được vào vị trí đầu tiên.  Ca khúc có thể tiếp tục đứng trong bảng xếp hạng một thời gian dài, tối đa là 10 tuần nếu nó liên tục để vote. Cuộc bình chọn luôn bắt đầu từ thứ 6 và tiếp tục đến thứ 4 của tuần kế tiếp.

Source: @Naiseen + MTV Czech
Shared by: JYJ3 + InsaJJ