Tag Archive | Ranking

[Video] 120901 Best romantic comedy actors – #8 Park Yoochun

Credit: JJYCJS2
Shared by: JYJ3 + InsaJJ

Advertisements

[Info] Tohoshinki LIVE DVD ~TONE~ is the Champion on Oricon Daily DVD Chart

Chúc mừng Tohoshinki LIVE DVD ~TONE~ ngày bán đầu tiên đã đứng Vị trí số một
trên Oricon Daily DVD Music Category và Daily DVD All Ranking!

Ngoài ra, Tohoshinki LIVE DVD ~TONE~ Blu-Ray Disc
xếp vị trí số 2 trên Oricon Daily Blu-Ray Chart!

If you haven’t order the dvd yet, make sure to buy one.

Source: Oricon Japan, ContinueTVXQ.com
Share by: InsaJJ
PLEASE DON’T MODIFY SOURCE

[Info] Rooftop Prince’s Popularity in Vietnam

Topic về bộ phim ‘Rooftop Prince’ trên trang Kites.vn, một trang mạng khá nổi tiếng ở Việt Nam, có số lượt xem/trả lời và số trang nhiều nhất trong số các Forum về phim Hàn Quốc!

*click on the picture to view the full size*

Credit/Tip: PYC DC Gall
Shared By: JYJ3 + InsaJJ